Σχετικά με εμάς

Η Θέμης Χειμάρας & ΣΙΑ Ε.Ε., με τον διακριτικό τίτλο «neΧtshop»,ιδρύθηκε το 2006 στη Λαμία.

Επικεντρώνοντας στην ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η εταιρεία, δομήθηκε κάθετα σε δύο τμήματα της αγοράς.

Στο 1ο Τμήμα λειτουργεί πλήρως οργανωμένο Κέντρο Ψηφιακών Εκτυπώσεων. Επενδύοντας συνεχώς σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δημιούργησε μια κάθετη παραγωγική μονάδα εκτυπώσεων, συνδυάζοντας την καθημερινή αμεσότητα ενός φωτοτυπικού κέντρου, με την ποιότητα εκτύπωσης ενός κλασικού τυπογραφείου.

Το 2ο Τμήμα επικεντρώνεται στο Λιανικό και Χονδρικό εμπόριο Ειδών Οργάνωσης Γραφείου & Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τα οποία είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία κάθε φορέα και επιχείρησης. Με προσεκτικά βήματα, επιτυγχάνουμε για 15 χρόνια να βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας.

Η απόφασή μας να επενδύσουμε σε νέα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (enterprise resource planning, ERP), αναβάθμισε της ψηφιακές λειτουργικές δυνατότητες της εταιρείας μας και μας επιτρέπει πλέον να διαθέτουμε πάνω από 4.000 κωδικούς προϊόντων μέσω του νέου μας e-shop στο www.nextprint.gr.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας μας, αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Συστήμα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, διευρύνοντας τις αναπτυξιακές μας προοπτικές.